l'ignorant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'ignorant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ignorant (ignorante) [iɲɔʀɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.ignorant (ignorante) [iɲɔʀɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

II.s'ignorer GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za l'ignorant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'ignorant v slovarju PONS

Prevodi za l'ignorant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ignorant(e) [iɲɔʀɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.ignorant(e) [iɲɔʀɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m(ž)

II.ignorer [iɲɔʀe] GLAG povr s'ignorer

Prevodi za l'ignorant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'ignorant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文