l'on v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'on v slovarju francoščina»angleščina

on [ɔ̃] OSEB ZAIM

1. on (complètement indéfini):

2. on (signifiant nous):

on-dit <pl on-dit> [ɔ̃di] SAMOST m

qu'en-dira-t-on <pl qu'en-dira-t-on> [kɑ̃diʀatɔ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

l'on v slovarju PONS

Prevodi za l'on v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

on [ɔ̃] ZAIMEK pers

on-dit [ɔ̃di] SAMOST m inv

qu'en-dira-t-on [kɑ̃diʀatɔ̃] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za l'on v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'on Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文