l'ouest v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'ouest v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ouest [wɛst] PRID inv

II.ouest [wɛst] SAMOST m

I.sud-ouest [sydwɛst] PRID inv

II.sud-ouest [sydwɛst] SAMOST m

est-ouest [ɛstwɛst] PRID inv

I.nord-ouest [nɔʀ(d)wɛst] PRID inv

II.nord-ouest [nɔʀ(d)wɛst] SAMOST m

ouest-allemand (ouest-allemande) <mpl ouest-allemands> [wɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRID

Prevodi za l'ouest v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

l'ouest v slovarju PONS

Prevodi za l'ouest v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ouest [wɛst] SAMOST m

II.ouest [wɛst] PRID inv

ouest-nord-ouest [wɛstnɔʀwɛst] SAMOST m sans pl

ouest-allemand(e) <ouest-allemands> [wɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRID

ouest-sud-ouest [wɛstsydwɛst] SAMOST m sans pl

I.sud-ouest [sydwɛst] inv SAMOST m

II.sud-ouest [sydwɛst] inv PRID

nord-ouest [nɔʀwɛst] SAMOST m inv

Ouest [wɛst] SAMOST m

Prevodi za l'ouest v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'ouest Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

être à 5 km à l'ouest de qc
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文