l'une v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'une v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

une, unes ČLEN indéf ZAIMEK PRID

une → un

glej tudi un

I.un (une) <pl des> [œ̃(n), yn] ČLEN indéf

1. un (au singulier):

a, an

II.un (une) <pl uns, unes> [œ̃(n), yn] ZAIMEK (gén)

III.un (une) [œ̃(n), yn] PRID

IV.un (une) [œ̃(n), yn] SAMOST m (ž)

V.un (une) [œ̃(n), yn] PRIS inf

VI.un SAMOST m

VII.une SAMOST ž

VIII.un (une) [œ̃(n), yn]

I.un (une) <pl des> [œ̃(n), yn] ČLEN indéf

1. un (au singulier):

a, an

II.un (une) <pl uns, unes> [œ̃(n), yn] ZAIMEK (gén)

III.un (une) [œ̃(n), yn] PRID

IV.un (une) [œ̃(n), yn] SAMOST m (ž)

V.un (une) [œ̃(n), yn] PRIS inf

VI.un SAMOST m

VII.une SAMOST ž

VIII.un (une) [œ̃(n), yn]

quatre-cent-vingt-et-un <pl quatre-cent-vingt-et-un> [katsɑ̃vɛ̃teœ̃] SAMOST m

I.trente et un, trente-et-un [tʀɑ̃teœ̃] PRID inv ZAIMEK

II.trente et un, trente-et-un [tʀɑ̃teœ̃] SAMOST m JEUX

III.trente et un, trente-et-un [tʀɑ̃teœ̃]

I.max [maks] slang PRIS

II.max <pl max> [maks] slang SAMOST m

III.un max PRIS

Prevodi za l'une v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'une v slovarju PONS

Prevodi za l'une v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.un(e) [œ̃, yn] ČLEN indéf

II.un(e) [œ̃, yn] ZAIMEK

glej tudi un, un

I.un(e) [œ̃, yn] ČLEN indéf

II.un(e) [œ̃, yn] ZAIMEK

I.un [œ̃] PRID

II.un [œ̃] SAMOST m inv

III.un [œ̃] PRIS

glej tudi cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRID

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST ž (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRIS

glej tudi cinquante, cinq

I.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] PRID

II.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] SAMOST m inv

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRID

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST ž (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRIS

glej tudi cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRID

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST ž (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRIS

Prevodi za l'une v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'une Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

l'une iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文