légale v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za légale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lég|al (légale) <mpl légaux> [leɡal, o] PRID

médico-lég|al (médico-légale) <mpl médico-légaux>, médicolégal (médicolégale) <mpl médicolégaux> [medikoleɡal, o] PRID

Prevodi za légale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

légale v slovarju PONS

Prevodi za légale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za légale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

légale Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

légale iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za légale v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文