laine v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za laine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.laine [lɛn] SAMOST ž

II.laine <pl laine> [lɛn] SAMOST mf Kan

III.laine [lɛn]

IV.laine [lɛn]

tire-laine <pl tire-laine, tire-laines> [tiʀlɛn] SAMOST m dated

Prevodi za laine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

laine v slovarju PONS

Prevodi za laine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za laine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

laine Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文