laissons v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za laissons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. laisser parapluie, pourboire, marge, trace:

laisser qc à qn sa mort)

III.se laisser GLAG povr

IV.laisser [lese]

laisser-faire <pl laisser-faire> [lesefɛʀ] SAMOST m

laisser-aller <pl laisser-aller> [leseale] SAMOST m

Prevodi za laissons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

laissons v slovarju PONS

Prevodi za laissons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

laisser-aller [leseale] SAMOST m inv

laisser-faire [lesefɛʀ] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za laissons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

laissons Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文