lancer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lancer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.lancer [lɑ̃se] SAMOST m

1. lancer:

il lance à 30 mètres SPORT

III.lancer [lɑ̃se] GLAG nepreh. inf (élancer)

IV.se lancer GLAG povr

V.lancer [lɑ̃se]

Prevodi za lancer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lancer v slovarju PONS

Prevodi za lancer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.lancer [lɑ̃se] SAMOST m SPORT

Prevodi za lancer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lancer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文