langues v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za langues v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

langue [lɑ̃ɡ] SAMOST ž

2. langue LING:

glej tudi sept, chat2, chat1

sept <pl sept> [sɛt] PRID inv ZAIMEK SAMOST m

chat2 [tʃat] SAMOST m

chat1 [ʃa] SAMOST m

abaisse-langue <pl abaisse-langue, abaisse-langues> [abɛslɑ̃ɡ] SAMOST m

langue-de-chat <pl langues-de-chat> [lɑ̃ɡdəʃa] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za langues v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

langues v slovarju PONS

Prevodi za langues v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

langue [lɑ̃g] SAMOST ž

langue-de-chat <langues-de-chat> [lɑ̃gdəʃa] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za langues v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

langues Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

langues iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文