lapin v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lapin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lapin [lapɛ̃] SAMOST m

glej tudi pet

Individual translation pairs

Prevodi za lapin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
dents fpl de lapin pej
bunny, a. bunny rabbit childspeak

lapin v slovarju PONS

Prevodi za lapin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za lapin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lapin Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

cage à lapin péj inf (H.L.M.)
cage à lapin péj inf (H.L.M.)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文