latin v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za latin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.latin (latine) [latɛ̃, in] PRID

II.latin SAMOST m

III.latin (latine) [latɛ̃, in]

Latin (Latine) [latɛ̃, in] SAMOST m (ž)

gréco-latin (gréco-latine) <mpl gréco-latins> [ɡʀekolatɛ̃, in] PRID

Quartier Latin Info

Prevodi za latin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

latin v slovarju PONS

Prevodi za latin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi français, français

latin(e) [latɛ̃, in] PRID

gréco-latin(e) [gʀekolatɛ̃, in] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za latin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

latin Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文