lavage v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lavage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lavage [lavaʒ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za lavage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lavage v slovarju PONS

Prevodi za lavage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za lavage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lavage Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文