limites v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za limites v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se limiter GLAG povr

I.limite [limit] PRIS inf

II.limite [limit] SAMOST ž

3. limite (borne):

III.(-)limite COMP

IV.limite [limit]

glej tudi limiter

II.se limiter GLAG povr

Prevodi za limites v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

limites v slovarju PONS

Prevodi za limites v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.limite [limit] APP

II.limite [limit] SAMOST ž

limité(e) [limite] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za limites v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

limites Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

limites iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文