litres v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za litres v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za litres v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

litres v slovarju PONS

Prevodi za litres v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

litre [litʀ] SAMOST m

demi-litre <demi-litres> [d(ə)militʀ] SAMOST m

Individual translation pairs
a litre's worth Brit

Prevodi za litres v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

litres Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

a litre's worth Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文