livre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za livre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.livre [livʀ] SAMOST m

II.livre [livʀ] SAMOST ž

III.livre [livʀ]

IV.livre [livʀ]

II.se livrer GLAG povr

III.livrer [livʀe]

audio-livre [odjolivʀ] SAMOST m

grand-livre <pl grands-livres> [ɡʀɑ̃livʀ] SAMOST m FIN

livre-cassette <pl livres-cassettes> [livʀkasɛt] SAMOST m

livre tactile [livʀə taktil] SAMOST m

serre-livres, serre-livre <pl serre-livres> [sɛʀlivʀ] SAMOST m

Prevodi za livre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

livre v slovarju PONS

Prevodi za livre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

livre1 [livʀ] SAMOST m

livre2 [livʀ] SAMOST ž

Prevodi za livre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

livre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文