livres v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za livres v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

serre-livres, serre-livre <pl serre-livres> [sɛʀlivʀ] SAMOST m

II.se livrer GLAG povr

III.livrer [livʀe]

I.livre [livʀ] SAMOST m

1. livre (volume publié):

II.livre [livʀ] SAMOST ž

III.livre [livʀ]

IV.livre [livʀ]

audio-livre [odjolivʀ] SAMOST m

grand-livre <pl grands-livres> [ɡʀɑ̃livʀ] SAMOST m FIN

livre-cassette <pl livres-cassettes> [livʀkasɛt] SAMOST m

livre tactile [livʀə taktil] SAMOST m

Prevodi za livres v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

livres v slovarju PONS

Prevodi za livres v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

livre1 [livʀ] SAMOST m

1. livre (ouvrage):

livre2 [livʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za livres v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

livres Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文