location v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za location v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

location [lɔkasjɔ̃] SAMOST ž

sous-location <pl sous-locations> [sulɔkasjɔ̃] SAMOST ž

location-vente <pl locations-ventes> [lɔkasjɔ̃vɑ̃t] SAMOST ž

Prevodi za location v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

location v slovarju PONS

Prevodi za location v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za location v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

location Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

hire car Brit

location iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文