loin… v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za loin… v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.loin [lwɛ̃] PRIS

1. loin (dans l'espace):

a long way, far liter

2. loin (dans le temps):

3. loin fig:

II.loin de PREDLOG

III.de loin PRIS

IV.au loin PRIS (dans le lointain)

V.de loin en loin PRIS

VI.loin [lwɛ̃]

glej tudi nez, monture, lèvre

nez [nɛ] SAMOST m

1. nez ANAT:

5. nez (parfumeur créateur):

se manger inf ou bouffer slang le nez

monture [mɔ̃tyʀ] SAMOST ž

lèvre [lɛvʀ] SAMOST ž

Prevodi za loin… v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

loin… v slovarju PONS

Prevodi za loin… v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

loin [lwɛ̃] PRIS

Prevodi za loin… v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
far a. fig

loin… Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文