long v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za long v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] PRID

1. long (dans l'espace):

2. long (dans le temps):

II.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] PRIS

III.long SAMOST m

1. long (longueur):

IV.longue SAMOST ž

V.à la longue PRIS

VI.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ]

long-courrier <pl long-courriers> [lɔ̃kuʀje] SAMOST m

extra-|long (extra-longue) <mpl extra-longs> [ɛkstʀalɔ̃, ɔ̃ɡ] PRID

Prevodi za long v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

long v slovarju PONS

Prevodi za long v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

long (longue) [lɔ̃, lɔ̃g] PRID

I.long [lɔ̃] PRIS

II.long [lɔ̃] SAMOST m

mi-long (-longue) <mi-longs> [milɔ̃, -lɔ̃g] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za long v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

long Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文