loup v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za loup v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

loup [lu] SAMOST m

glej tudi jeune

I.jeune [ʒœn] PRID

1. jeune (non vieux):

II.jeune [ʒœn] SAMOST mf

III.jeune [ʒœn] PRIS

IV.jeune [ʒœn]

chien-loup <pl chiens-loups> [ʃjɛ̃lu] SAMOST m

loup-garou <pl loups-garous> [luɡaʀu] SAMOST m

loup-cervier <pl loups-cerviers> [lusɛʀvje] SAMOST m

saut-de-loup <pl sauts-de-loup> [sodlu] SAMOST m ARCHIT

tête-de-loup <pl têtes-de-loup> [tɛtdəlu] SAMOST ž

vesse-de-loup <pl vesses-de-loups> [vɛsdəlu] SAMOST ž

gueule-de-loup <pl gueules-de-loup> [ɡœldəlu] SAMOST ž

Prevodi za loup v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

loup v slovarju PONS

Prevodi za loup v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za loup v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

loup Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文