lourd v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lourd v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.lourd (lourde) [luʀ, luʀd] PRID

II.lourd (lourde) [luʀ, luʀd] PRIS

III.lourde SAMOST ž

IV.lourd (lourde) [luʀ, luʀd]

mi-lourd <pl mi-lourds> [miluʀ] SAMOST m

Prevodi za lourd v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lourd v slovarju PONS

Prevodi za lourd v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.lourd(e) [luʀ, luʀd] PRID

II.lourd(e) [luʀ, luʀd] PRIS

mi-lourd [miluʀ] SAMOST m

Prevodi za lourd v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lourd Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文