lourde v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lourde v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lourde → lourd

glej tudi lourd

I.lourd (lourde) [luʀ, luʀd] PRID

II.lourd (lourde) [luʀ, luʀd] PRIS

III.lourde SAMOST ž

IV.lourd (lourde) [luʀ, luʀd]

I.lourd (lourde) [luʀ, luʀd] PRID

II.lourd (lourde) [luʀ, luʀd] PRIS

III.lourde SAMOST ž

IV.lourd (lourde) [luʀ, luʀd]

lourder [luʀde] GLAG preh. (congédier)

mi-lourd <pl mi-lourds> [miluʀ] SAMOST m

Prevodi za lourde v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lourde v slovarju PONS

Prevodi za lourde v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.lourd(e) [luʀ, luʀd] PRID

II.lourd(e) [luʀ, luʀd] PRIS

mi-lourd [miluʀ] SAMOST m

Prevodi za lourde v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lourde Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文