lumières v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lumières v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Lumières [lymjɛʀ] SAMOST fpl

I.lumière [lymjɛʀ] SAMOST ž

1. lumière (gén) PHYS:

II.lumières SAMOST fpl

III.lumière [lymjɛʀ]

année-lumière <pl années-lumière> [anelymjɛʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za lumières v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lumières v slovarju PONS

Prevodi za lumières v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lumière [lymjɛʀ] SAMOST ž

année-lumière <années-lumière> [anelymjɛʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs
stream of light + vb sing

Prevodi za lumières v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lumières Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

stream of light + vb sing
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文