m'écoute v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za m'écoute v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

écoute [ekut] SAMOST ž

II.s'écouter GLAG povr

Prevodi za m'écoute v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

m'écoute v slovarju PONS

Prevodi za m'écoute v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

écoute [ekut] SAMOST ž

III.écouter [ekute] GLAG povr (s'observer avec complaisance)

Prevodi za m'écoute v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

m'écoute Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文