médiocre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za médiocre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.médiocre [medjɔkʀ] PRID

II.médiocre [medjɔkʀ] SAMOST mf

Prevodi za médiocre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

médiocre v slovarju PONS

Prevodi za médiocre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za médiocre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

médiocre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文