ménagère v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ménagère v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. ménager (traiter avec précaution):

II.se ménager GLAG povr

glej tudi chèvre

I.chèvre [ʃɛvʀ] SAMOST m (fromage)

II.chèvre [ʃɛvʀ] SAMOST ž

III.chèvre [ʃɛvʀ]

IV.chèvre [ʃɛvʀ]

I.ménag|er2 (ménagère) [menaʒe, ɛʀ] PRID

II.ménagère SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za ménagère v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ménagère v slovarju PONS

Prevodi za ménagère v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ménagère [menaʒɛʀ] SAMOST ž

aide-ménagère <aides-ménagères> [ɛdmenaʒɛʀ] SAMOST ž

ménager (-ère) [menaʒe, -ɛʀ] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za ménagère v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ménagère Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文