météo v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za météo v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.météo [meteo] PRID inv

II.météo [meteo] SAMOST ž

III.météo [meteo]

Individual translation pairs

Prevodi za météo v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

météo v slovarju PONS

Prevodi za météo v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za météo v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

météo Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文