mœurs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mœurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mœurs [mœʀ(s)] SAMOST fpl

glej tudi adoucir

II.s'adoucir GLAG povr

III.adoucir [adusiʀ]

Individual translation pairs

Prevodi za mœurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mœurs v slovarju PONS

Prevodi za mœurs v slovarju francoščina»angleščina

mœurs [mœʀ(s)] SAMOST fpl

Individual translation pairs

mœurs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文