machines v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za machines v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

machine [maʃin] SAMOST ž

Fraze:

machine-outil <pl machines-outils> [maʃinuti] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za machines v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

machines v slovarju PONS

Prevodi za machines v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

machine [maʃin] SAMOST ž

machine-outil <machines-outils> [maʃinuti] SAMOST ž

Machin(e) [maʃɛ̃, in] SAMOST m(ž) inf

Individual translation pairs

Prevodi za machines v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

machines Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

machines iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文