maigres v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za maigres v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.maigre [mɛɡʀ] PRID

II.maigre [mɛɡʀ] SAMOST mf

III.maigre [mɛɡʀ] SAMOST m (de viande)

IV.maigre [mɛɡʀ]

Prevodi za maigres v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

maigres v slovarju PONS

Prevodi za maigres v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.maigre [mɛgʀ] PRID

II.maigre [mɛgʀ] SAMOST mf

Individual translation pairs

Prevodi za maigres v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

maigres Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文