main-d'œuvre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za main-d'œuvre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

de-man <part prés de-manning; prét, part passé de-manned> [Brit ˌdiːˈman, Am diˈmæn] GLAG preh. Brit

demanning [Brit diːˈmanɪŋ, Am diˈmænɪŋ] SAMOST Brit

Prevodi za main-d'œuvre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

main-d'œuvre v slovarju PONS

Prevodi za main-d'œuvre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za main-d'œuvre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

main-d'œuvre <mains-d'œuvre> [mɛ̃dœvʀ] SAMOST ž

réservoir [ʀezɛʀvwaʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

main-d'œuvre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

main-d'œuvre iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文