maintenant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za maintenant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

maintenant [mɛ̃t(ə)nɑ̃] PRIS

I.maintenir [mɛ̃t(ə)niʀ] GLAG preh.

II.se maintenir GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za maintenant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

maintenant v slovarju PONS

Prevodi za maintenant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

maintenant [mɛ̃t(ə)nɑ̃] PRIS

I.maintenir [mɛ̃t(ə)niʀ] GLAG preh.

II.maintenir [mɛ̃t(ə)niʀ] GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za maintenant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

maintenant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文