mais v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mais v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mais1 [mɛ] VEZNIK

mais2 [mɛ] SAMOST m

maïs <pl maïs> [mais] SAMOST m

Prevodi za mais v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mais v slovarju PONS

Prevodi za mais v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mais [mɛ] VEZNIK

II.mais [mɛ] PRIS

III.mais [mɛ] SAMOST m

maïs [mais] SAMOST m

mi-mai [mimɛ] SAMOST ž sans pl

Prevodi za mais v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mais Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文