maisons v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za maisons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.maison [mɛzɔ̃] PRID inv

II.maison [mɛzɔ̃] SAMOST ž

III.maison [mɛzɔ̃]

IV.maison [mɛzɔ̃]

glej tudi Maison des jeunes et de la culture

Individual translation pairs

Prevodi za maisons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

maisons v slovarju PONS

Prevodi za maisons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.maison [mɛzɔ̃] SAMOST ž

II.maison [mɛzɔ̃] APP inv

Maison-Blanche [mɛzɔ̃blɑ̃ʃ] SAMOST ž sans pl

Individual translation pairs

Prevodi za maisons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

maisons Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

maisons iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文