malade: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za malade: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.malade [malad] PRID

1. malade:

II.malade [malad] SAMOST mf

III.malade [malad]

IV.malade [malad]

garde-malade <pl gardes-malades> [ɡaʀdmalad] SAMOST mf

Individual translation pairs

Prevodi za malade: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

malade: v slovarju PONS

Prevodi za malade: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.malade [malad] PRID

II.malade [malad] SAMOST mf

garde-malade <gardes-malades> [gaʀd(ə)malad] SAMOST mf

Individual translation pairs

Prevodi za malade: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

malade: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文