manifestations v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za manifestations v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

manifestation [manifɛstasjɔ̃] SAMOST ž

contre-manifestation <pl contre-manifestations>, contremanifestation <pl contremanifestations> [kɔ̃tʀəmanifɛstasjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za manifestations v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

manifestations v slovarju PONS

Prevodi za manifestations v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

manifestation [manifɛstasjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za manifestations v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

manifestations Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文