manuel v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za manuel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.manu|el (manuelle) [manɥɛl] PRID

II.manu|el (manuelle) [manɥɛl] SAMOST m (ž)

III.manu|el SAMOST m

IV.manu|el (manuelle) [manɥɛl]

Individual translation pairs
to swot up Brit inf
to bone up on Am inf

Prevodi za manuel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

manuel v slovarju PONS

Prevodi za manuel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za manuel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

manuel Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

manuel iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文