marches v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za marches v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.marche [maʀʃ] SAMOST ž

4. marche (fonctionnement de mécanisme):

II.marches SAMOST fpl

III.marche [maʀʃ]

IV.marche [maʀʃ]

marché [maʀʃe] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za marches v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

marches v slovarju PONS

Prevodi za marches v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

marché [maʀʃe] SAMOST m

marche1 [maʀʃ] SAMOST ž

marche2 [maʀʃ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za marches v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

marches Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

marches iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文