mariés v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mariés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se marier GLAG povr

glej tudi marier

II.se marier GLAG povr

Marie [maʀi] BIBL

marie-jeanne [maʀiʒan] SAMOST ž inf

bain-marie [bɛ̃maʀi] SAMOST m

marie-louise <pl maries-louises> [maʀilwiz] SAMOST ž

marie-salope <pl maries-salopes> [maʀisalɔp] SAMOST ž

Prevodi za mariés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mariés v slovarju PONS

Prevodi za mariés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.marié(e) [maʀje] PRID

II.marié(e) [maʀje] SAMOST m(ž)

bain-marie <bains-marie> [bɛ̃maʀi] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za mariés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
marier Belg, Nord, Québec
jeune marié(e) m (ž)

mariés Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文