marin v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za marin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.marin (marine) [maʀɛ̃, in] PRID

II.marin SAMOST m

III.marin (marine) [maʀɛ̃, in]

IV.marin (marine) [maʀɛ̃, in]

I.sous-marin (sous-marine) <mpl sous-marins> [sumaʀɛ̃, in] PRID

II.sous-marin SAMOST m

III.sous-marin (sous-marine) <mpl sous-marins> [sumaʀɛ̃, in]

anti-sous-marin (anti-sous-marine) <mpl anti-sous-marins> [ɑ̃tisumaʀɛ̃, in] PRID

Saint-Marin [sɛ̃maʀɛ̃] m

Prevodi za marin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

marin v slovarju PONS

Prevodi za marin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za marin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

marin Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

kitbag Brit
kit bag Am

marin iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文