marine v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za marine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.marine [maʀin] PRID inv (couleur)

II.marine [maʀin] SAMOST m (soldat)

III.marine [maʀin] SAMOST ž

aigue-marine <pl aigues-marines> [ɛɡmaʀin] SAMOST ž

I.marin (marine) [maʀɛ̃, in] PRID

II.marin SAMOST m

III.marin (marine) [maʀɛ̃, in]

IV.marin (marine) [maʀɛ̃, in]

I.sous-marin (sous-marine) <mpl sous-marins> [sumaʀɛ̃, in] PRID

II.sous-marin SAMOST m

III.sous-marin (sous-marine) <mpl sous-marins> [sumaʀɛ̃, in]

Prevodi za marine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

marine v slovarju PONS

Prevodi za marine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za marine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

marine Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

marine iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文