marteau v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za marteau v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.marteau <pl marteaux> [maʀto] PRID inf

II.marteau <pl marteaux> [maʀto] SAMOST m

III.marteau <pl marteaux> [maʀto]

glej tudi enclume

Prevodi za marteau v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

marteau v slovarju PONS

Prevodi za marteau v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za marteau v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

marteau Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文