matériel v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za matériel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.matér|iel (matérielle) [mateʀjɛl] PRID

II.matér|iel SAMOST m

III.matér|iel (matérielle) [mateʀjɛl]

Prevodi za matériel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

matériel v slovarju PONS

Prevodi za matériel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za matériel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

matériel Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文