mathématique v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mathématique v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mathématique [matematik] PRID

II.mathématiques SAMOST fpl

III.mathématique [matematik]

physico-mathématique <pl physico-mathématiques>, physicomathématique <pl physicomathématiques> [fizikomatematik] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za mathématique v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mathématique v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文