matin v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za matin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.matin [matɛ̃] PRIS

II.matin [matɛ̃] SAMOST m

1. matin (début de la journée):

5 am

III.matin [matɛ̃]

réveille-matin <pl réveille-matin, réveille-matins> [ʀevɛjmatɛ̃] SAMOST m

Prevodi za matin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

matin v slovarju PONS

Prevodi za matin v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.matin [matɛ̃] SAMOST m

II.matin [matɛ̃] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za matin v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

matin Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文