me v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za me v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

me, (m' before vowel or mute h) [m(ə)] OSEB ZAIM

Me written abbr

Me → maître

glej tudi maître

I.maîtr|e (maîtresse), maitre (maitresse) [mɛtʀ, ɛs] PRID

1. maître (en contrôle):

2. maître (principal):

II.maîtr|e (maîtresse), maitre (maitresse) [mɛtʀ, ɛs] SAMOST m (ž)

III.maîtr|e SAMOST m

1. maître (dirigeant):

IV.maîtres SAMOST mpl

V.maîtresse SAMOST ž

VI.maîtr|e (maîtresse), maitre (maitresse) [mɛtʀ, ɛs]

VII.maîtr|e (maîtresse), maitre (maitresse) [mɛtʀ, ɛs]

Individual translation pairs

Prevodi za me v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

me v slovarju PONS

Prevodi za me v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

me <devant voyelle ou h muet m'> [mə] ZAIMEK pers

Individual translation pairs

Prevodi za me v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

me Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文