mener v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mener v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

6. mener (faire aboutir):

7. mener (poursuivre):

III.mener [məne]

glej tudi Rome, nez, dur, bâton

Rome [ʀɔm]

nez [nɛ] SAMOST m

1. nez ANAT:

5. nez (parfumeur créateur):

se manger inf ou bouffer slang le nez

I.dur (dure) [dyʀ] PRID

12. dur:

dur, dur! inf

II.dur (dure) [dyʀ] SAMOST m (ž)

III.dur (dure) [dyʀ] PRIS

IV.dur SAMOST m

V.à la dure PRIS

VI.dures SAMOST fpl

VII.dur (dure) [dyʀ]

VIII.dur (dure) [dyʀ]

bâton [bɑtɔ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za mener v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mener v slovarju PONS

Prevodi za mener v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za mener v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mener Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文