mesdemoiselles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mesdemoiselles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mesdemoiselles → mademoiselle

glej tudi mademoiselle

mademoiselle <pl mesdemoiselles> [madmwazɛl, medmwazɛl] SAMOST ž

mademoiselle <pl mesdemoiselles> [madmwazɛl, medmwazɛl] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za mesdemoiselles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mesdemoiselles v slovarju PONS

Prevodi za mesdemoiselles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mesdemoiselles [medmwazɛl] SAMOST

mesdemoiselles fpl → mademoiselle

glej tudi mademoiselle

mademoiselle <mesdemoiselles> [mad(ə)mwazɛl, med(ə)mwazɛl] SAMOST ž

Individual translation pairs
Mr, Mrs, Miss Brit
Mr., Mrs., Miss Am
Mr, Mrs, Miss Brit
Mr., Mrs., Miss Am

Prevodi za mesdemoiselles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mesdemoiselles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文