mesure: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mesure: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mesure [məzyʀ] SAMOST ž

2. mesure (dimension):

glej tudi deux

I.deux [dø] PRID inv

1. deux (précisément):

à nous deux (je suis à vous)
à nous deux un ennemi)

II.deux [dø] ZAIMEK

III.deux <pl deux> [dø] SAMOST m

IV.deux [dø] PRIS inf

V.deux [dø]

glej tudi mesurer

2. mesurer (évaluer):

III.se mesurer GLAG povr

demi-mesure <pl demi-mesures> [d(ə)mim(ə)zyʀ] SAMOST ž lit, fig

2. mesurer (évaluer):

III.se mesurer GLAG povr

contre-mesure <pl contre-mesures>, contremesure <pl contremesures> [kɔ̃tʀəməzyʀ] SAMOST ž

Prevodi za mesure: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mesure: v slovarju PONS

Prevodi za mesure: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mesuré(e) [məzyʀe] PRID

mesure [m(ə)zyʀ] SAMOST ž

demi-mesure <demi-mesures> [d(ə)mim(ə)zyʀ] SAMOST ž

I.mesurer [məzyʀe] GLAG nepreh. (avoir pour mesure)

Prevodi za mesure: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mesure: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

mesure: iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文