mettez v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mettez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. mettre (placer dans un endroit, une position):

6. mettre (placer dans une situation, un état):

11. mettre (écrire):

II.mettre [mɛtʀ] GLAG nepreh. VETER ZOOL

III.se mettre GLAG povr

1. mettre (se placer dans un endroit, une position):

Individual translation pairs

Prevodi za mettez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mettez v slovarju PONS

Prevodi za mettez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za mettez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mettez Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文